Yksi meistä -hanke

Yksi meistä -hanke, vuokra-asunnoissa asuvien ihmisten yksinäisyyden vähentäminen monitoimijaisella yhteistyöllä vuosina 2020-2022

Hankkeen päätavoitteena on hajasijoitetuissa vuokra-asunnoissa asuvien yksinäisyyden vähentäminen. Hankepaikkakuntia ovat Helsinki, Lahti ja Jyväskylä. Kohderyhminä ovat Y-säätiön hajasijoitetuissa vuokra-asunnoissa ne yksinasuvat asukkaat, joiden elämään liittyy yksinäisyyttä sekä usein myös huono-osaisuutta ja sen kasaantumista. Itä-Helsingin alueella on kohderyhmänä erityisesti yksin asuvat miehet. Kohderyhmänä on lisäksi hajasijoitetuissa asunnoissa asuvien naapurusto sekä alueen paikallisten toimijoiden, kuten järjestöjen toimintayksiköiden aktiiviset kansalaistoimijat.

Hankkeen tarkoituksena on saada aktivoitua hajasijoitetuissa vuokra-asunnoissa asuvat yksinäisyyttä kokevat hankepaikkakunnilla toimivien yhteisöjen osallistavaan toimintaan. Hankepaikakuntien paikallisten verkostojen kanssa muodostetaan yksinäisyyden ehkäisyyn liittyvä kehittämisverkosto, joka ideoi hanketyöntekijöiden kanssa, miten yksinäisyyttä kokevia löydetään ja miten heitä saadaan mukaan osallistavaan toimintaan. Hankkeella on erikseen ohjausryhmä.

Hankkeen toimintatapana on etsiä ja kohdata kasvokkain yksinäisiä asukkaita jalkautumalla heidän luokseen. Lisäksi asuinalueella toimivia kansalaisia tuetaan huomioimaan naapurustossa asuvat yksinäiset ja kutsumaan heitä mukaan erilaiseen toimintaan. Yksinäisiä etsitään myös kaupungissa toimivien facebook-ryhmien kautta. Asukkaille rakennetaan mahdollisuus osallistua asumisensa ja alueensa turvallisuutta lisäävään toimintaan. Ystävyyssuhteita muodostetaan verkossa toimivan sovelluksen avulla, jota kehitetään hankkeen tarpeisiin naapurustotyöhön soveltuvaksi.

Kyseessä on ns. STEA-hanke, missä Y-Säätiö vastaa hankeavustuksen hakemisesta, hankkeen koordinoinnista ja hankehallinnosta. Y-säätiö vastaa lisäksi toiminnan dokumentoinnista, seurannasta ja raportoinnista STEA:lle.

MIELI Kaakkois-Helsingin mielenterveys Mielekäs Toiminta MieTo ry on mukana hankkeessa Y-säätiön kanssa solmitulla aiesopimuksella ja jatkaa hankkeessa hankekumppanina, mikäli STEA:lta haettu rahoitus hankkeelle toteutuu.

Hankekumppani toimii hankepaikkakunnalla hankkeen paikallisen kehittämisverkoston jäsenenä. Kehittämisverkostossa etsitään ratkaisuja siihen, miten yksinäisyyttä kokevia löydetään ja miten heitä saadaan ohjattua osallistavan toiminnan pariin. Lisäksi hankekumppani mahdollistaa yksinäisyyttä kokevien osallistumisen toimipaikkansa yhteisölliseen ja osallistavaan toimintaan.