MIOS-hanke

MIOS – Mielen hyvinvointia ja osallisuutta monikulttuurisessa Suomessa
MIELI Suomen Mielenterveys ry:n hallinnoimassa ja ESR-rahoituksella toimivassa kolmivuotisessa (2018-20) MIOS (Mielen hyvinvointia ja osallisuutta monikulttuurisessa Suomessa) -hankkeessa lisätään maahanmuuttajien osallisuutta, edistetään heidän mielenterveyttä ja ehkäistään syrjäytymistä.

Tammikuussa 2018 alkaneessa MIOS-hankkeessa järjestetään ympäri Suomea 15 paikallisessa mielenterveysyhdistyksessä hyvinvointiryhmiä, joita kehitetään vuoropuhelussa maahanmuuttajien kanssa. Ryhmät tarjoavat vertaistukea, tietoisuutta mielenterveydestä, omaan alueeseen tutustumista ja monipuolista toimintaa.

MIOS:in järjestämissä ”Tee, tunne, oivalla”, eli TOIVO-ryhmissä osallistujat tulevat osaksi uutta ryhmää, pääsevät vaikuttamaan sen sisältöihin, ja löytävät toivon mukaan (!) uusia ihmissuhteita ja saavat tukea toinen toisiltaan sekä osaavilta ohjaajilta. Ryhmät tuovat esiin mahdollisuuksia, toivoa sekä uskoa itseen ja tulevaisuuteen. TOIVO-ryhmissä etsitään yhdessä voimavaroja vaikeissakin elämäntilanteissa. Onnistuessaan ryhmät tuovat ihmisten elämään tietynlaista väljyyttä, mikä mahdollistaa tulevaisuuteen suuntautumisen ja oman toimijuuden vahvistumisen.

Sosiaalisten kontaktien vahvistuessa maahanmuuttajataustaiset henkilöt saavat kokemustietoa Suomeen jo kotoutuneilta, vertaistukea arjen ongelmien läpikäymiseen ja tätä kautta he pystyvät paremmin kotoutumaan uuteen ympäristöön ja kokemaan turvallisuutta. Maahanmuuttajien osallisuuden vahvistumisen myötä heillä on myös paremmat mahdollisuudet päästä kiinni työelämän polkuun.

Ryhmissä hyödynnetään monimuotoisia tarinallisia ja taidelähtöisiä menetelmiä sekä luontoliikuntaa. Tarinan kautta päästään puhumaan asioista, mistä saattaisi muuten olla vaikea puhua. Tarinallisuus on osa kaikkia kulttuureja, ja se yhdistää meitä yli rajojen. Näin myös mielenterveys on helpompi ottaa puheeksi.

Paikalliset mielenterveysseurat toteuttavat TOIVO–ryhmiä. Ryhmät saavat aikaan uudenlaista toimintaa, tuovat uusia maahanmuuttajataustaisia vapaaehtoistoimijoita mukaan paikallistoimintaan sekä lisäävät mielenterveysseurojen tunnettuutta omalla alueella. Jokavuotinen MENTAL HEALTH ART WEEK -tapahtuma saa myös TOIVO-ryhmistä toteuttajia paikallisissa mielenterveysyhdistyksissä. Maahanmuuttajat solmivat kontakteja tapahtumien suunnittelussa oman alueen muihin toimijoihin ja valtaväestöön laajemmin sekä pääsevät toteuttamaan omia taiteellisia ominaisuuksiaan. Taiteellinen toiminta tuo vuorovaikutuksen vahvistamiseen myös uusia ulottuvuuksia ja sillä on potentiaalia lisätä ymmärrystä vieraista ihmisistä ja asioista. Lisäksi voi auttaa muuttamaan ennakkokäsityksiä.

Ryhmämallin lisäksi kehitteillä on maahanmuuttajien (ja kaikkien muidenkin) käyttöön digitaalisen mielen hyvinvoinnin oma-apusovelluksen, joka pohjautuu MIELENTERVEYDEN ENSIAPU® -koulutuksiin. Tässä mielessä MIOS on uraauurtava, sillä Mielenterveyden Ensiapu® -sisältöjä ei ole aikaisemmin käytetty sovelluksien taustalla. Oma-apuohjelma mahdollistaa oman mielen hyvinvoinnin pohtimisen ilman ympäristön painetta, samalla kun se tukee kotoutumisprosessissa nousevien mielenterveyden haasteiden käsittelyä ja auttaa maahanmuuttajataustaisia henkilöitä ymmärtämään omia tunteisiin, kriiseihin ja yleiseen mielenterveyteen liittyviä kysymyksiä ja vähentämään mielenterveyskysymyksiin liittyvää stigmaa.

MieTo ry on mukana MIOS-hankkeessa yhtenä 15 aluejärjestöistä ja sitoutunut suunnittelemaan ja toteuttamaan Mios-hanketta hankesuunnitelman mukaisesti yhteistyössä hanketta hallinnoivan MIELI Suomen Mielenterveys ry:n kanssa.