Vuosikokous, hallitus

MieTon vuosikokous pidetään vuosittain huhtikuun loppuun mennessä.Kokouksessa esitellään edellisen vuoden toimintakertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunto, päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille. Lisäksi vahvistetaan kuluvan vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio, päätetään jäsenmaksun suuruudesta, valitaan puheenjohtaja ja hallituksen jäsenet erovuorossa olevien tilalle, valitaan toiminnantarkastajat sekä käsitellään muut kokouskutsuun merkityt asiat.

MieTon asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja ja 4-6 jäsentä sekä 0-4 varajäsentä. Jäsenten toimikausi on kaksi vuosikokousten välistä jaksoa. Puheenjohtajan toimikausi on yksi vuosikokousten välinen jakso. Hallitus valitsee varapuheenjohtajan sekä sihteerin, taloudenhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

MieTon hallitus 16.06.2021 alkaen

Hilkka Marttinen, puheenjohtaja
Sisko Jalkanen, varapuheenjohtaja
Tuula Anttila, sihteeri
Tommi Tammisto, jäsen
Mika Välipirtti, jäsen
Tauno Turtiainen, jäsen
Mika Poutanen, jäsen
Timo Manninen, jäsen
Peter Kananen, varajäsen
Bruno Rönnqvist, varajäsen
Teijo Herold, varajäsen
Kari Marjanen, varajäsen

Jussi Hautala, rahastonhoitaja
Toiminnantarkastajat: Matti Wahlgren ja Kari Väisänen.
Talous- ja kirjanpitoasiat: Ritva Kima