Vuosikokous, hallitus

MieTon vuosikokous pidetään vuosittain huhtikuun loppuun mennessä.Kokouksessa esitellään edellisen vuoden toimintakertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunto, päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille. Lisäksi vahvistetaan kuluvan vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio, päätetään jäsenmaksun suuruudesta, valitaan puheenjohtaja ja hallituksen jäsenet erovuorossa olevien tilalle, valitaan toiminnantarkastajat sekä käsitellään muut kokouskutsuun merkityt asiat.

MieTon asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja ja 4-6 jäsentä sekä 0-4 varajäsentä. Jäsenten toimikausi on kaksi vuosikokousten välistä jaksoa. Puheenjohtajan toimikausi on yksi vuosikokousten välinen jakso. Hallitus valitsee varapuheenjohtajan sekä sihteerin, taloudenhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Mieto ry:n säännöt muuttuivat 4.3.2017

MieTon hallitus 30.3.2019 alkaen

Jussi Hautala, puheenjohtaja
Hilkka Marttinen, jäsen
Timo Manninen, jäsen
Tuula Anttila, sihteeri
Pasi Laitinen, varapuheenjohtaja
Seija Rokosa, jäsen
Sisko Jalkanen, jäsen
Jenni Markkanen, varajäsen
Peter Kananen, varajäsen
Tauno Turtiainen, varajäsen
Varsinaiset toiminnantarkastajat ovat Matti Wahlgren ja Kari Väisänen.
Talous- ja kirjanpitoasiat Ritva Kima