Vuosikokous, hallitus

MieTon vuosikokous pidetään vuosittain huhtikuun loppuun mennessä.Kokouksessa esitellään edellisen vuoden toimintakertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunto, päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille. Lisäksi vahvistetaan kuluvan vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio, päätetään jäsenmaksun suuruudesta, valitaan puheenjohtaja ja hallituksen jäsenet erovuorossa olevien tilalle, valitaan toiminnantarkastajat sekä käsitellään muut kokouskutsuun merkityt asiat.

MieTon asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja ja 4-6 jäsentä sekä 0-4 varajäsentä. Jäsenten toimikausi on kaksi vuosikokousten välistä jaksoa. Puheenjohtajan toimikausi on yksi vuosikokousten välinen jakso. Hallitus valitsee varapuheenjohtajan sekä sihteerin, taloudenhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

MieTon hallitus 27.04.2022 alkaen

Hilpi Marttinen pj.
Sisko Jalkanen
Tiina Mahrberg
Tuula Anttila siht.
Jarmo Mäkinen
Timo Manninen
Bruno Rönnqvist
Peter Kananen vrp.

varajäsenet:
Kati Holm
Helena Venäläinen
Liisa Nykänen
Matti Friman

Rahastonhoitajana toimii Jussi Hautala
Talousasioista ja kirjanpidosta huolehtii Ritva Kima