Arvot, toiminta-ajatus, visio

Hyväksytty MieTon syyskokouksessa 26.11.2010.

Arvot

MieTon arvot ovat: oikeudenmukaisuus, tasa-arvo, yhdenvertaisuus, solidaarisuus ja vastuullisuus. Näitä arvoja MieTo edistää yhteiskunnassa ja noudattaa omassa toiminnassaan.

Kaikkia MieTon toiminnassa mukana olevia kunnioitetaan ja kohdellaan oikeudenmukaisesti, yhdenvertaisesti ja tasa-arvoisesti. Kaikille tarjotaan yhtäläiset toimintamahdollisuudet riippumatta kansalaisuudesta, etnisestä alkuperästä, seksuaalisesta suuntautumisesta, iästä, sukupuolesta, vammasta tai sairaudesta. Yhdistyksessä toimitaan vastuullisesti ”kaveria ei jätetä” -periaatteella. MieTon toiminta on reilua, avointa ja läpinäkyvää suhteessa jäseniin, muihin toimintaan osallistuviin ja yhteistyökumppaneihin.

Toiminta-ajatus
  • Kohtele toisia niin kuin toivoisit toisten kohtelevan itseäsi
  • Kannustetaan kaveria
  • Ole oma itsesi
  • Hyväksy ihmiset sellaisina kuin he ovat
  • Konfliktit ratkaistaan yhdessä positiivisessa hengessä

MieTo edistää hyvää mielenterveyttä, jaksamista ja työ- ja toimintakykyä tarjoamalla mielekkään ja yhteisöllisen tekemisen mahdollisuuksia kaikille vapaaehtoisesta kansalaistoiminnasta ja yhdessä tekemisestä kiinnostuneille kaikenikäisille henkilöille: miehille, naisille, työttömille, työllisille ja eläkeläisille.

MieTo tarjoaa tekemistä ja toimintaa sekä toveruutta, tukea ja toivoa. Vapaaehtoisuuteen ja vertaistukeen perustuva toiminta lisää osallisuutta ja hyvinvointia sekä vähentää syrjäytymistä ja ehkäisee mielenterveysongelmia.

Tulevaisuuskuva

MieTo on tunnettu, luotettava, arvostettu ja kehittyvä toimija, joka tarjoaa ihmisille monipuolisia, yhteisöllisiä ja hyvinvointia tukevia toiminnan mahdollisuuksia. Yhdistyksellä on vahva myönteinen imago ja sen toiminta nähdään positiivisesti vaikuttavana. MieTo edistää hyvää mielenterveyttä yhdessä muiden toimijoiden kanssa