150 000 suomalaislasta saa perinnöksi köyhyyden

Suomen Mielenterveysseura on erittäin huolestunut köyhyyden, terveyserojen ja huono-osaisuuden kasvusta suomalaisessa yhteiskunnassa. Tuore tutkimus kertoo, että 10 000 nuorelta puuttuu peruskoulun jälkeinen tutkinto ja heistä 40 prosentilla on mielenterveydellisiä ongelmia. Joka viides vuonna 1987 syntyneistä on 21 ikävuoteen mennessä saanut hoitoa mielenterveysongelmiinsa. Jo pitkään on tiedetty, että köyhyys on merkittävin mielenterveyden riski, toteaa Mielenterveysseuran toiminnanjohtaja Marita…

Mielenterveysseuran liittokokouksen kannanotto: Itsemurhien ehkäisyohjelma käyttöön

Mielenterveysseura on huolestunut suomalaisten itsemurhien määrästä. Vaikka itsemurhien määrä on laskenut vuoden 1990 noin 1 500 itsemurhasta noin 1 000 itsemurhaan, olemme edelleen EU:n keskitason yläpuolella ja Suomessa tehdään itsemurhia muita Pohjoismaita enemmän. Suomen Mielenterveysseura liittokokous otti 26.9. kantaa itsemurhien ehkäisyyn ja julkisuudessa käytyyn keskusteluun itsemurhien ehkäisystä. Liittokokous ei pidä realistisena, että Suomessa olisi kaksi…

Tohtori Pentti Arajärvi Suomen Mielenterveysseuran puheenjohtajaksi

Suomen Mielenterveysseuran liittokokous valitsi 26.9.2010 oikeustieteen tohtori Pentti Arajärven liiton puheenjohtajaksi seuraavaksi kolmivuotiskaudeksi. Tohtori Arajärvi (s. 1948) korostaa mielenterveyden edistämisen merkitystä yhtenä tärkeimpänä suomalaisen yhteiskunnan tulevaisuuden kysymyksenä ja näkee huolenpidon vanhenevasta väestöstä kunniakysymyksenä. Arajärvi on huolissaan myös kansalaisten syrjäytymisestä. ”Syrjäytymistä syntyy erityisesti silloin, kun mielenterveyden järkkyminen, päihteiden väärinkäyttö ja lasten laiminlyöminen kohtaavat. Kaikkiin näihin vaikuttaminen,…

Kampanja käynnistyy – Valtakunnallinen kriisipuhelin uhattuna

Soitot Valtakunnalliseen kriisipuhelimeen ovat lisääntyneet tänä vuonna. Tammi-kesäkuussa kriisipuhelimessa on pystytty vastaamaan hieman yli 17 000 puheluun ja edelleen suurin osa jää vastaamatta resurssipulan vuoksi. Erityisesti yksinäisyys, ahdistuneisuus, pari- tai perhesuhdeongelmat ja tavalliset arjessa selviytymisen haasteet huolestuttavat soittajia. Myös itsemurhauhkaa koskevat puhelut ovat lisääntyneet viime vuodesta. ”Tämä kertoo ihmisten suuresta hädästä, ja siitä, että monet…

Kannanotto: Mielenterveysseura huolissaan sosiaali- ja terveyspalvelujen alasajosta Helsingissä

Suomen Mielenterveysseura on huolestunut kolmannen sektorin tuottamien sosiaali- ja terveyspalveluiden alasajosta Helsingissä. Viimeisimpänä päätöksenään Helsingin kaupunki on päättänyt lopettaa ostopalvelusopimuksen Laturin, skitsofreniaa sairastavien ympärivuorokautisen tukipisteen kanssa. Laturi on tarjonnut muun muassa päivätoimintaa ja ympärivuorokautisen puhelinpäivystyksen. Skitsofreniaa sairastaville Laturi on ollut erittäin tarpeellinen, eikä mikään muu taho järjestä vastaavaa palvelua. Myös mielenterveysalan ammattilaiset arvostavat Laturin työtä….

Turvallisuudesta arjen hyvinvointia -luentosarja alkaa

Luentosarja herättää keskustelua turvallisesta arjesta ja järjestetään neljänä peräkkäisenä torstaina kulttuurikeskus Stoassa klo 18-20. Turvallinen arki on jokaisen oikeus. Julkisella päätöksenteolla ja yhtä lailla omilla valinnoilla voidaan vaikuttaa henkilökohtaiseen turvallisuuteen. Turvallinen koti ja elinympäristö ovat hyvinvoinnin perusta. Tunnetko sinä olosi turvalliseksi? Teemaa tarkastellaan fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen turvallisuuden näkökulmasta niin yhteiskunnallisella, kunnallisella kuin yksilötasollakin. Luentosarja…

Ota osaa kyselyyn – Miten voimme ehkäistä nuorten itsemurhia?

Viimeisin tilasto itsemurhista vuodelta 2008 kertoo 41 alle 20-vuotiaan kuolleen oman käden kautta samana vuonna. Toivomme sinun ottavan kantaa kyselymme kautta siihen, miten voimme ehkäistä muorten itsetuhoisuutta ja itsemurhia. Teemme saamistamme vastauksista yhteenvedon, joka julkaistaan syksyllä 10.9. kansainvälisenä itsemurhien ehkäisypäivänä. Käytämme tietoja myös tukimuotojen kehittämisessä. Siirry kyselyyn

Mielen voimaa -kurssi nuorille aikuisille

MIELEN VOIMAA -kurssi nuorille aikuisille (18-29v) Kurssi on tarkoitettu 18-29-vuotiaille nuorille, jotka kokevat alakuloa, väsymystä, yksinäisyyttä, ahdistusta tai jännittämistä ja haluavat tulla pohtimaan elämäntilannettaan toisten samanikäisten kanssa. Vertaistukiryhmässä käsitellään osallistujille ajankohtaisia asioita kuten mielialaa, ujoutta, yksinäisyyttä, sosiaalista jännittämistä, opiskelua/työtä, paineita, keinoja jaksamisen lisäämiseksi ja elämänilon löytämistä ja säilyttämistä. Ryhmäläisten toiveet otetaan huomioon ryhmän sisältöä suunniteltaessa….

Yksinäisyyden monet kasvot -seminaari

Yksinäisyys on aikamme laajeneva haaste. Yksin asuvien ihmisten määrä kasvaa muun muassa kaupungistumisen, perherakenteen muutoksen ja eliniän pidentymisen johdosta. Yksin asuminen ei vielä sinänsä merkitse yksinäisyyden kokemista. Yksinäisyyden riski kuitenkin kasvaa. Kun aineellinen elintaso on kohonnut eikä sen lisäys enää kasvata onnellisuutta, sosiaaliset suhteet ja kuuluminen yhteisöihin ovat yhä tärkeämpiä hyvän elämän edellytyksiä. Yksinäisyyden kokeminen saattaa…

Itsemurhauhka lisääntynyt Mielenterveysseuran kriisipuhelimeen soittavilla

Itsetuhoisuus on ahdistanut yhä useampaa Suomen Mielenterveysseuran Valtakunnalliseen kriisipuhelimeen soittanutta. Tammi-maaliskuussa itsemurhauhkan vuoksi kriisipuhelimeen soitti 254 ihmistä. Heistä suurin osa oli 31–65-vuotiaita, naisia soittajista oli 150 ja miehiä 109. Akuuteissa tilanteissa soittajia ohjattiin ottamaan yhteyttä Hätäkeskukseen tai sinne soitettiin heidän puolestaan. Aiemmin apua saatiin nopeasti Mielenterveysseurassa päivystävästä SOS-autosta, mutta vuoden alusta sen toiminta siirtyi Helsingin…

Epäoikeudenmukaisuus ja eriarvoisuus uhkaavat mielenterveyttä

Suomen Mielenterveysseuran valtuusto on julkaissut oheisen kannanoton Epäoikeudenmukaisuus ja eriarvoisuus uhkaavat mielenterveyttä kokouksessaaan 21.11.2009 ”Mielenterveysseura on huolissaan siitä, että pitkäaikainen sairaus merkitsee edelleen köyhyys- ja syrjäytymisriskiä. Parantuneesta kansanterveydestä huolimatta yhteiskunnallinen asema, koulutus ja tulotaso ovat edelleen merkittäviä terveyden kannalta. Etenkin vaikeasti vammaisina syntyneet tai nuorena psyykkisesti sairastuneet ovat köyhiä koko elämänsä. Suomessakin on alettu liittää…

Radioterapeutti

Radioterapeutti on Radio Suomessa syksyllä 2009 joka toinen torstai klo 23.03-01.00 ilmestyvä ohjelma, jota isännöi psykiatrian erikoislääkäri Ben Furman. Studiossa on kuuntelijoiden soittoihin vastaamassa koulutuksen saaneita ammatti-ihmisiä, jotka voivat antaa neuvoja soittajille ja ohjata halukkaat keskustelemaan Radioterapeutin kanssa. Radio Suomi toteuttaa ohjelman yhteistyössä Mielenterveyden keskusliiton ja Suomen Mielenterveysseuran kanssa. Radioterapeutti on kuunneltavissa YLE Areenassa kahden…