Löydä oma tarinasi kuntoutuskurssi masentuneille nuorille aikuisille

Löydä oma tarinasi ® – ryhmä nuorille aikuisille Kelan kurssikoodi 39861 Ryhmä on tarkoitettu 18–30-vuotiaille, niin maahanmuuttajataustaisille kuin kantaväestöön kuuluville nuorille aikuisille, joilla on diagnostisoitu masennus. Ryhmä käynnistyy 11.5.2011 ja kokoontuu 17 kertaa keskiviikkoisin klo 16-19 Helsingin SOS-kriisikeskuksessa. Ryhmän lisäksi osallistujien kanssa käydään yksilökeskusteluja. Tavoitteena on ehkäistä masennuksen syventymistä ja lieventää ahdistuneisuutta tukea työ-, opiskelu-…