Oppaita verkossa

Suomen Mielenterveysseuran Kaverit mukaan -hankkeen tuotoksina syntyneet oppaat on julkaistu tänään myös täydentyvinä verkko-oppaina. MieTo ry tuotettu hankkeen puitteissa Ankkurit ylös -osaprojektin. Koulutetut vapaaehtoiset vertaisryhmien ohjaajina – opas yhdistyksille Millaisista asioista yhdistyksen on huolehdittava, kun sen ryhmiä ohjaavat vapaaehtoiset? Oppaaseen on koottu laadukkaan ja turvallisen toiminnan edellytykset: toimintasuunnitelman laatiminen, tehtävistä ja työnjaosta sopiminen, vapaaehtoisohjaajien valinta…

MieTo aloittaa Ankkurit ylös -hankkeen

Olemme päässeet mukaan Suomen Mielenterveysseuran Kaverit mukaan -välittäjäorganisaatiohankkeeseen yhtenä paikallistoimijana. Osaprojektimme ryhmätoiminta on tarkoitettu pitkäaikais- ja toistuvaistyöttömille. Projektin toiminnan tavoitteena on työelämäkynnyksen madaltaminen. Haemme aktiivisia vapaaehtoisia toimintaryhmien vertaisohjaajiksi. Lisää hankkeesta