Mielenterveysseuran liittokokouksen kannanotto: Itsemurhien ehkäisyohjelma käyttöön

Mielenterveysseura on huolestunut suomalaisten itsemurhien määrästä. Vaikka itsemurhien määrä on laskenut vuoden 1990 noin 1 500 itsemurhasta noin 1 000 itsemurhaan, olemme edelleen EU:n keskitason yläpuolella ja Suomessa tehdään itsemurhia muita Pohjoismaita enemmän. Suomen Mielenterveysseura liittokokous otti 26.9. kantaa itsemurhien ehkäisyyn ja julkisuudessa käytyyn keskusteluun itsemurhien ehkäisystä. Liittokokous ei pidä realistisena, että Suomessa olisi kaksi…

Epäoikeudenmukaisuus ja eriarvoisuus uhkaavat mielenterveyttä

Suomen Mielenterveysseuran valtuusto on julkaissut oheisen kannanoton Epäoikeudenmukaisuus ja eriarvoisuus uhkaavat mielenterveyttä kokouksessaaan 21.11.2009 ”Mielenterveysseura on huolissaan siitä, että pitkäaikainen sairaus merkitsee edelleen köyhyys- ja syrjäytymisriskiä. Parantuneesta kansanterveydestä huolimatta yhteiskunnallinen asema, koulutus ja tulotaso ovat edelleen merkittäviä terveyden kannalta. Etenkin vaikeasti vammaisina syntyneet tai nuorena psyykkisesti sairastuneet ovat köyhiä koko elämänsä. Suomessakin on alettu liittää…