Vuosikokous ja hallitus

http://apisalud.es/?medical-school-admission-essay-length MieTon  http://melroth.com/?komp=opzionj-binarie-no-touch-alto-rendimento&08e=7f vuosikokous pidetään vuosittain huhtikuun loppuun mennessä.Kokouksessa esitellään edellisen vuoden toimintakertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunto, päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille. Lisäksi vahvistetaan kuluvan vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio, päätetään jäsenmaksun suuruudesta, valitaan puheenjohtaja ja hallituksen jäsenet erovuorossa olevien tilalle, valitaan toiminnantarkastajat sekä käsitellään muut kokouskutsuun merkityt asiat.

trading pro  

iq option web MieTon asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja ja 4-6 jäsentä sekä 0-4 varajäsentä. Jäsenten toimikausi on kaksi vuosikokousten välistä jaksoa. Puheenjohtajan toimikausi on yksi vuosikokousten välinen jakso. Hallitus valitsee varapuheenjohtajan sekä sihteerin, taloudenhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

buy Lyrica online cheap Mieto ry:n säännöt muuttuivat 4.3.2017

MieTon hallitus vuonna 2017

 • Matti Friman, puheenjohtaja
 • Sirpa Junni, varapuheenjohtaja
 • Ritva Kima, sihteeri
 • Kari Peura
 • Bruno Rönnqvist
 • Sauli Pitkänen
 • Heidi Tervonen
 • Lea Vetri, varajäsen
 • Peter Kananen, varajäsen
 • Hilkka Marttinen, varajäsen
 • Tarja Hirvonen, taloudenhoitaja
 • Varsinaiset toiminnantarkastajat  vuonna 2017 ovat Matti Wahlgren ja Ulla Korhonen. Varatoiminnantarkastajina Tiina Jatuli  ja Timo Manninen.

where did you buy Priligy in Virginia Beach Virginia