Vuosikokous ja hallitus

rencontre millau MieTon  http://crockeryindia.org/?viloperty=rencontres-avec-vos-anges-gardiens&8ce=d2 vuosikokous pidetään vuosittain huhtikuun loppuun mennessä.Kokouksessa esitellään edellisen vuoden toimintakertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunto, päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille. Lisäksi vahvistetaan kuluvan vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio, päätetään jäsenmaksun suuruudesta, valitaan puheenjohtaja ja hallituksen jäsenet erovuorossa olevien tilalle, valitaan toiminnantarkastajat sekä käsitellään muut kokouskutsuun merkityt asiat.

http://melroth.com/?komp=somma-minima-per-iniziare-con-opzioni-binarie&421=7a somma minima per iniziare con opzioni binarie  

see post MieTon asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja ja 4-6 jäsentä sekä 0-4 varajäsentä. Jäsenten toimikausi on kaksi vuosikokousten välistä jaksoa. Puheenjohtajan toimikausi on yksi vuosikokousten välinen jakso. Hallitus valitsee varapuheenjohtajan sekä sihteerin, taloudenhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

how do i start a dating agency Mieto ry:n säännöt muuttuivat 4.3.2017

MieTon hallitus 11.2.2018 alkaen

 • Jussi Hautala, puheenjohtaja
 • Hilkka Marttinen, jäsen
 • Timo Manninen, varapuheenjohtaja
 • Tiina Mahrberg, sihteeri
 • Bruno Rönnqvist, jäsen
 • Kai Nikkanen, jäsen
 • Sisko Jalkanen, jäsen
 • Jenni Markkanen, varajäsen
 • Peter Kananen, varajäsen
 • Lasse Palmgren, varajäsen
 • Varsinaiset toiminnantarkastajat   ovat Matti Wahlgren ja Kari Väisänen.
 • Talous- ja kirjanpitoasiat Tarja Hirvonen

https://mummiesclub.co.uk/bilbord/269