Posts Tagged ‘Mielenterveys’

e-mielenterveys.fi – tietoa mielenterveydestä

toukokuu 18th, 2011

Suomen Mielenterveysseura on julkaissut tänään e-mielenterveys.fi -sivuston, josta löytyy kattavasti tietoa vaikeista elämäntilanteista, mielenterveyden häiriöistä ja niiden vaikutuksesta elämään. Lisäksi sivustolla kerrotaan avun hakemisesta ja toipumisesta. Nuorille ja ikääntyneille on omat osionsa, joissa käsitellään erityisesti heitä koskettavia asioita. Sivustoa voi lukea suomen lisäksi englannin, venäjän, somalin ja kurdin (sorani) kielellä.

Sivustolta löytyy myös uusi traumaattisten kriisien oma-apuohjelma http://biblioteka-chrzastowice.pl/marysja/4840 SELMA – Selviytymismatka kriisistä eteenpäin. Ohjelma on parhaillaan pilottikäytössä ja se avautuu varsinaiseen käyttöön syksyllä 2011. SELMA on tarkoitettu järkyttävän tapahtuman kokeneille itsenäisen selviytymisen tueksi. Selviytymismatkan kulkeminen kestää kahdeksan viikkoa ja siihen sisältyy kolme puhelinkeskustelua kriisityöntekijän kanssa. SELMA on uusin SOS-kriisikeskuksessa käyttöön otettava kriisityön muoto.

Tutustu e-mielenterveys.fi -sivustoon!

e-mielenterveys

150 000 suomalaislasta saa perinnöksi köyhyyden

tammikuu 18th, 2011

Suomen Mielenterveysseura on erittäin huolestunut köyhyyden, terveyserojen ja huono-osaisuuden kasvusta suomalaisessa yhteiskunnassa.

Tuore tutkimus kertoo, että 10 000 nuorelta puuttuu peruskoulun jälkeinen tutkinto ja heistä 40 prosentilla on mielenterveydellisiä ongelmia. Joka viides vuonna 1987 syntyneistä on 21 ikävuoteen mennessä saanut hoitoa mielenterveysongelmiinsa.

Jo pitkään on tiedetty, että köyhyys on merkittävin mielenterveyden riski, toteaa Mielenterveysseuran toiminnanjohtaja Marita Ruohonen. Perheen toimeentulo-ongelmat kaventavat lasten selviytymismahdollisuuksia ja johtavat pahimmillaan huostaanottoihin, mielenterveysongelmiin ja syrjäytymiseen. Vanhemmat eivät yksinkertaisesti jaksa tukea lapsiaan.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tutkijan Reija Paanasen mukaan pienituloisissa kotitalouksissa asuvien lasten osuus on kolminkertaistunut 15 vuodessa. Vuonna 2008 noin 14 prosenttia, siis yli 150 000 lasta asui köyhässä perheessä. Köyhyyden riskirajalla elää nyt noin 700 000 suomalaista.

– Nämä luvut ovat erittäin karuja, varsinkin kun tiedetään, että perusta lasten hyvinvoinnille luodaan lapsuudessa. Jos lapsi ja nuori ei saa perinnöksi riittäviä henkisiä, sosiaalisia ja aineellisia eväitä, hän ei myöskään pysty kehittämään tarpeellisia selviytymiskeinoja elämän tyrskyjä vastaan.

Ruohonen huomauttaa, että Euroopan köyhyyden ja syrjäytymisen vastainen vuosi meni jättämättä juuri muita jälkiä kuin suuren määrän tilaisuuksia ja seminaareja. – Sekin on tietysti jo jotakin. Kuitenkin on aistittavissa, että väestön kahtiajakautuminen on saanut hiljaisen hyväksynnän. On hälyttävää, jos tällaiseen tilanteeseen totutaan, eikä kelkasta pudonneita enää halutakaan mukaan.

Samaan aikaan noin puoli miljoonaa työikäistä käyttää Kelan korvaamia mielialalääkkeitä ja osa heistä selviytyäkseen opiskeluissa ja töissä päivästä toiseen. Työelämässä muhii parhaillaan monenlaisia pommeja, joilla on vakavat seuraukset, ellei niitä pureta ajoissa.

– Jos emme puutu terveys- ja toimeentuloerojen kasautumisen ketjun alkupäähän, tue selviytymistä, ja satsaa siihen varoja, ihmisten hätää voidaan lapioida loputtomiin. Ja se maksaa; rahaa ja ihmishenkiä.

Suomen Mielenterveysseura
viestintäjohtaja Tarja Heiskanen
puh. 09 61551712 gsm. 040 5229 744
sähköposti: etunimi.sukunimi(at)mielenterveysseura.fi

Kannanotto: Mielenterveysseura huolissaan sosiaali- ja terveyspalvelujen alasajosta Helsingissä

elokuu 27th, 2010

Suomen Mielenterveysseura on huolestunut kolmannen sektorin tuottamien sosiaali- ja terveyspalveluiden alasajosta Helsingissä. Viimeisimpänä päätöksenään Helsingin kaupunki on päättänyt lopettaa ostopalvelusopimuksen Laturin, skitsofreniaa sairastavien ympärivuorokautisen tukipisteen kanssa.

Laturi on tarjonnut muun muassa päivätoimintaa ja ympärivuorokautisen puhelinpäivystyksen. Skitsofreniaa sairastaville Laturi on ollut erittäin tarpeellinen, eikä mikään muu taho järjestä vastaavaa palvelua. Myös mielenterveysalan ammattilaiset arvostavat Laturin työtä.

Kaupunki tavoittelee ostopalveluiden vähentämisellä kustannussäästöjä. Tavoitteena voi olla palvelujen toteuttaminen itse, mutta yleensä laadusta ja toteutuksesta joudutaan karsimaan, jotta kustannussäästöä todella syntyisi. Tietty palvelu on yleensä toteutettu ostopalveluna siksi, ettei kunnalla ole ollut tarvittavaa asiantuntemusta, hallinnollisia rakenteita tai edes toimitiloja. Näiden hankkiminen maksaa.

im internet mann kennenlernen Kolmannen sektorin palvelutuotanto kustannustehokasta

Sosiaali- ja terveyspalveluiden ostaminen kolmannelta sektorilta on kustannustehokasta. Palveluja tuottavilla järjestöillä ja säätiöillä on alan asiantuntemusta, eivätkä ne tavoittele voittoa. Palvelujen siirtäminen kunnan toteuttamiksi ei tuota kustannussäästöjä, ellei laatua heikennetä ja laajuutta leikata.

Ostopalvelusopimusten lakkauttaminen on jo leikannut tai on leikkaamassa muun muassa päihderiippuvaisten ja vaikeita mielenterveyden häiriöitä sairastavien sosiaali- ja terveyspalvelujen tasoa. Mielenterveysseura toivoo Helsingin kaupungin ymmärtävän, ettei kustannussäästöjen tavoitteleminen kaikkein heikoimmassa asemassa olevien ihmisten palveluista ole eettisesti eikä taloudellisesti kestävää. Oikeaan aikaan tarjottu asiantunteva apua sen sijaan saattaa vaikuttaa ratkaisevasti ihmisten elämänlaatuun.

Pahimmillaan hyvin toimivan ja tarpeellisen palvelun lakkauttaminen aiheuttaa inhimillistä kärsimystä ja lisäkustannuksia. Kaupunki ei saa kustannussäästöjä, jos ihmisten henkinen ja fyysinen terveydentila heikkenee niin, että he tarvitsevat yhä kalliimpia ja raskaampia hoitomuotoja ja kuntoutuvat aiempaa harvemmin takaisin työelämään.

conocer gente con fibromialgia Lisätietoja
Outi Ruishalme, SOS-kriisikeskuksen johtaja
puh. (09) 41350 511, gsm 040 5426 164
etunimi.sukunimi(at)mielenterveysseura.fi

Ota osaa kyselyyn – Miten voimme ehkäistä nuorten itsemurhia?

toukokuu 17th, 2010

Viimeisin tilasto itsemurhista vuodelta 2008 kertoo 41 alle 20-vuotiaan kuolleen oman käden kautta samana vuonna. Toivomme sinun ottavan kantaa kyselymme kautta siihen, miten voimme ehkäistä muorten itsetuhoisuutta ja itsemurhia.

Teemme saamistamme vastauksista yhteenvedon, joka julkaistaan syksyllä 10.9. kansainvälisenä itsemurhien ehkäisypäivänä. Käytämme tietoja myös tukimuotojen kehittämisessä.

Siirry kyselyyn

Mielen voimaa -kurssi nuorille aikuisille

toukokuu 17th, 2010

rencontre mondiale des familles MIELEN VOIMAA -kurssi nuorille aikuisille (18-29v)

Kurssi on tarkoitettu 18-29-vuotiaille nuorille, jotka kokevat alakuloa, väsymystä, yksinäisyyttä, ahdistusta tai jännittämistä ja haluavat tulla pohtimaan elämäntilannettaan toisten samanikäisten kanssa. Vertaistukiryhmässä käsitellään osallistujille ajankohtaisia asioita kuten mielialaa, ujoutta, yksinäisyyttä, sosiaalista jännittämistä, opiskelua/työtä, paineita, keinoja jaksamisen lisäämiseksi ja elämänilon löytämistä ja säilyttämistä. Ryhmäläisten toiveet otetaan huomioon ryhmän sisältöä suunniteltaessa.

Ryhmän koko: 8-10 henkilöä.
Menetelmät: keskustelut, luovat menetelmät, liikunta ja ulkoilu

Tavoitteet:

 • ehkäistä masennusta, ahdistuneisuutta, yksinäisyyttä
 • lievittää sosiaalista jännittämistä ja vahvistaa sosiaalisia taitoja
 • vahvistaa itsetuntemusta ja elämänotetta
 • tukea voimavaroja ja selviytymistä
 • etsiä elämäniloa ja virkistäytyä

Kurssin aikataulu: 1. jakso 29.5.-1.6.2010 ja 2. jakso 28.-30.8.2010
Paikka: Solvallan urheiluopisto, Espoo
Hinta: Kurssiin sisältyy maksuton majoitus 2-3 hengen huoneissa sekä aamiaiset ja lounaat. Sen sijaan matkat ja päivälliset (á 10,50eur) tulee itse kustantaa.

Ohjaajina toimivat sairaanhoitaja, draamaohjaaja Santtu Malm sekä sosiaalipsykologi Elina Mäenpää. Ryhmän järjestää Suomen Mielenterveysseura/Varhaiskuntoutus.

Lisätiedot ja hakulomakkeet: Elina Mäenpää puh. (09) 61551 739 tai 040 740 6001 elina.maenpaa (at) mielenterveysseura.fi

SMS logo

Yksinäisyyden monet kasvot -seminaari

toukokuu 3rd, 2010

Yksinäisyys on aikamme laajeneva haaste. Yksin asuvien ihmisten määrä kasvaa muun muassa kaupungistumisen, perherakenteen muutoksen ja eliniän pidentymisen johdosta. Yksin asuminen ei vielä sinänsä merkitse yksinäisyyden kokemista. Yksinäisyyden riski kuitenkin kasvaa.

Kun aineellinen elintaso on kohonnut eikä sen lisäys enää kasvata onnellisuutta, sosiaaliset suhteet ja kuuluminen yhteisöihin ovat yhä tärkeämpiä hyvän elämän edellytyksiä. Yksinäisyyden kokeminen saattaa johtaa moniin muihin hyvinvointiongelmiin. Yksinäiset kärsivät muuta väestöä enemmän esimerkiksi mielenterveyden häiriöistä ja muista terveysongelmista.

Miltä tilanne Suomessa näyttää ja mitä voisimme tehdä? Tule kuuntelemaan ja keskustelemaan yksinäisyydestä Yksinäisyyden monet kasvot -seminaariin  http://havanatranquility.com/daeso/737 perjantaina 21.5.2010 klo 13—16. Seminaari pidetään Folkhälsanin Arenan-salissa, Topeliuksenkatu 20, Helsinki. Seminaari on maksuton. Mukaan mahtuu 150 osanottajaa.

Seminaarin ohjelma (pdf)

Ilmoittautumiset  article source viimeistään 10.5.2010 Mirja Sevónille: mirja.sevon (at) mielenterveysseura.fi, (09) 6155 1744.

Järjestäjät: Mannerheimin LastensuojeluliittoSuomen MielenterveysseuraSuomen Punainen RistiYhteisvastuukeräysRaha-automaattiyhdistys

Itsemurhauhka lisääntynyt Mielenterveysseuran kriisipuhelimeen soittavilla

huhtikuu 29th, 2010

Itsetuhoisuus on ahdistanut yhä useampaa Suomen Mielenterveysseuran Valtakunnalliseen kriisipuhelimeen soittanutta. Tammi-maaliskuussa itsemurhauhkan vuoksi kriisipuhelimeen soitti 254 ihmistä. Heistä suurin osa oli 31–65-vuotiaita, naisia soittajista oli 150 ja miehiä 109.

Akuuteissa tilanteissa soittajia ohjattiin ottamaan yhteyttä Hätäkeskukseen tai sinne soitettiin heidän puolestaan. Aiemmin apua saatiin nopeasti Mielenterveysseurassa päivystävästä SOS-autosta, mutta vuoden alusta sen toiminta siirtyi Helsingin kriisipäivystykseen.

Viime vuoden vastaavana ajankohtana itsetuhon vuoksi kriisipuhelimeen tuli 206 puhelua. Suomessa tehtiin 1033 itsemurhaa vuonna 2008.

Itsetuhoisuuden ja itsemurhauhkan taustalla on useita syitä, kertoo Valtakunnallisen kriisipuhelimen koordinaattori Jaana Paasu.  – Syynä voi olla itsemurhaa yrittäneen kotiuttaminen sairaalasta liian pikaisesti. Hoito on myös voinut jäädä kesken, ja jos ihmisellä ei ole läheisiä eikä tukiverkostoa, yksin selviytyminen tuntuu mahdottomalta.

Monen elämä on myös mennyt niin pahasti solmuun, ettei hän näe mitään syytä elää. Parisuhde- ja talousongelmat, päihteet, masennus ja yksinäisyys painavat yhä useamman elämää.

Mielenterveysseura on erittäin huolissaan kasvaneesta itsemurhauhkasta.

Seuran SOS-kriisikeskus käynnistää tiedonkeruun nuorten itsemurhista teemalla ” why not try this out Kantaako elämä? Miten voimme ehkäistä nuorten itsemurhia?” Tietoa kerätään puhelimitse 17.–23.5. ja netissä 17.–30.5. Tarkemmat tiedot julkistetaan toukokuun alussa Mielenterveysseuran verkkosivuilla mielenterveysseura.fi. Tiedonkeruun tulokset julkaistaan kansainvälisenä itsemurhien ehkäisypäivänä 10.9. Mielenterveysseuran ja sen kriisikeskusverkoston järjestämissä seminaareissa, joissa puhutaan nuorten itsemurhista.

Valokuvanäyttely Oman elämänsä prinsessa

huhtikuu 9th, 2010

rencontre celib Valokuvanäyttely Oman elämänsä prinsessa 10.5.-18.6.2010

Äiti sairastuu synnytysmasennukseen, äidin voimat loppuvat ja hän uupuu. Koko elämä tuntuu romahtavan, tunnelin päässä ei näy valoa. Onko tämä normaalia? Olenko ainut joka kokee näin? Mistä apua ja ymmärrystä? Hiljalleen alkaa toipuminen, valo palaa tunnelin päähän. Elämä on ihanaa.

Toipumisen tarvitaan aikaa, lääkkeitä ja psykoterapiaa. Voimauttava valokuvaus puolison kanssa saa aikaan ihmeitä ja auttaa parantumisessa huimasti. Näyttelyssä on valokuvia synnytysmasennuksen tuomista ajatuksista, tunteista ja masennuksesta toipumisesta. Lisäksi masennuksen tuomia ajatuksia runoina. Avointa keskustelua synnytysmasennuksesta kaivataan äitien ja perheiden keskuudessa. Haluamme tarjota vertaustukea kuvin ja sanoin, toivoa paremmasta huomisesta. Toipumisesta.

Valokuvat Timo ja Saila Turkka
Tekstit / muut työt Saila Turkka

Lisätietoa/yhteyden otot: Facebookissa sivut Oman elämänsä prinsessa, saila.turkka(a)gmail.com

Hyvän mielen galleria, Ratakatu 9, 1. krs, Helsinki. Avoinna ma-pe 13-17. Lisätiedot/poikkeukset aukioajoissa: www.hyvanmielengalleria.fi

Epäoikeudenmukaisuus ja eriarvoisuus uhkaavat mielenterveyttä

marraskuu 24th, 2009

Suomen Mielenterveysseuran valtuusto on julkaissut oheisen kannanoton browse this site Epäoikeudenmukaisuus ja eriarvoisuus uhkaavat mielenterveyttä kokouksessaaan 21.11.2009

”Mielenterveysseura on huolissaan siitä, että pitkäaikainen sairaus merkitsee edelleen köyhyys- ja syrjäytymisriskiä. Parantuneesta kansanterveydestä huolimatta yhteiskunnallinen asema, koulutus ja tulotaso ovat edelleen merkittäviä terveyden kannalta. Etenkin vaikeasti vammaisina syntyneet tai nuorena psyykkisesti sairastuneet ovat köyhiä koko elämänsä.

Suomessakin on alettu liittää köyhyys tai muu huono-osaisuus yksilön ominaisuuksiin tai etniseen taustaan, vaikka kyse on pitkälti yhteiskunnan resurssien epäoikeudenmukaisesta jakautumisesta.

Köyhyys on maailmanlaajuisesti suurimpia mielenterveyden riskejä.

Mielenterveysseura katsoo, että väestön mielenterveyden edistämiseksi ja asianmukaisten palvelujen saamiseksi on tärkeä lisätä oikeudenmukaisuutta koko yhteiskunnassa ja vähentää mielenterveyttä uhkaavaa eriarvoisuutta. Erityistä huomiota tulee kiinnittää pitkäaikaisen sairastamisen ongelmiin ja syrjäytymisen uhkaa aiheuttavaan taloudelliseen kehitykseen.

Hyvinvointivaltion mielikuvaa ylläpitävässä Suomessa köyhyys on arkaluontoinen asia. Kansalaisten eriarvoisuus lisääntyy kaiken aikaa. Se näkyy toimeentulossa, terveydessä, koulutuksessa, osallistumismahdollisuuksissa, maahanmuuttajien aseman heikentymisessä, palvelujen saatavuudessa, jopa ihmissuhteissa ja eliniän pituudessa.

Taloudellisista ja sosiaalisista syistä juontuvat terveyserot ovat suuret. Köyhyysloukkuun joutumisen ja sosiaalisen syrjäytymisen riskitekijöitä ovat etenkin pitkäaikais- ja nuorisotyöttömyys, ammattitaidon ja koulutuksen puute, yksinhuoltajuus, perhe- ja päihdeongelmat sekä varhaislapsuuden ongelmat ja kehityshäiriöt huostaanottoseuraamuksineen. Monet riskitekijät kasautuvat ja vaikuttavat kielteisesti koko elämään.

Suomalaiset arvostavat kyselyjen mukaan tulotasosta riippumatta eniten terveyttä. Vuosituhannen alusta lähtien pienituloiset kantavat suhteellisesti suurimman taakan terveydenhuollon maksuista, mutta voivat yhä huonommin.

Sairaus voi edelleen suistaa raiteiltaan toimeentulon, jokapäiväisen taloudellisen selviytymisen ja sen mukana muutkin elämän perusasiat.”

Radioterapeutti

syyskuu 25th, 2009

Radioterapeutti on Radio Suomessa syksyllä 2009 joka toinen torstai klo 23.03-01.00 ilmestyvä ohjelma, jota isännöi psykiatrian erikoislääkäri http://www.yellowrage.com/krabik/6904 Ben Furman.

Studiossa on kuuntelijoiden soittoihin vastaamassa koulutuksen saaneita ammatti-ihmisiä, jotka voivat antaa neuvoja soittajille ja ohjata halukkaat keskustelemaan Radioterapeutin kanssa. Radio Suomi toteuttaa ohjelman yhteistyössä Mielenterveyden keskusliiton ja Suomen Mielenterveysseuran kanssa.

Radioterapeutti on kuunneltavissa YLE Areenassa kahden kuukauden ajan

Syksyn lähetykset ja niiden aiheet:

 • 10.9. Mieli maassa
 • 24.9. Lapset ja nuoret
 • 8.10. Kun elämä järkkyy
 • 22.10. Psykoterapia
 • 5.11. Vanhuuden ongelmat
 • 19.11. Hankalaksi koetut ihmiset
 • 3.12. Elämä psyykkisen sairauden kanssa
 • 17.12. Radioterapeutti vastaa

Lähetykseen voi osallistua puhelimella (puhelinnumero on 0203-17 600. Puhelun hinta on lankapuhelimesta 8,21 snt/puhelu plus 2 snt. minuutilta, matkapuhelimesta soitettuna hinta on 8.21/puhelu+14,9 snt/minuutilta), sähköpostitse (radioterapeutti [at] yle.fi) tai käyttämällä sähköistä lomaketta.